Profile


 

.............Berryz Kobo ได้รับอิธิพลจากโครงการ Hello! Project Kids. ได้เริ่มเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2004 (พ.ศ.2547) โดยพวกเธอได้แสดงครั้งแรกในซิงเกิ้ลที่ชื่อว่า 'Anata Nashidewa Ikite Yukenai' โดยสมาชิกในวงทั้งหมดอายุเฉลี่ยเพียง 11.75 ปีเท่านั้น โดยมีสมาชิกดังนี้

ชื่อ อายุ/ปี ระดับชั้น* บ้านเกิด ตำแหน่งการร้องเพลง
Saki Shimizu 14 ปี ม.2 จากโตเกียว ด้านหน้า-ขวา
Momoko Tsugunaga 13 ปี ม.2 จากโตเกียว ด้านหลัง-ตรงกลาง
Chinami Tokunaga 13 ปี ม.1 จากคานากาว่า ตรงกลาง-ซ้าย
Maasa Sudo 13 ปี ม.1 จากโตเกียว ตรงกลาง-ขวา
Miyabi Natsuyaki 13 ปี ม.1 จากชิบะ ด้านหลัง-ขวา
Maiha Ishimura 13 ปี ม.1 จากชิบะ ด้านหน้า-ซ้าย
Yurina Kumai 11 ปี ป.6 จากคานากาว่า ด้านหน้า-ตรงกลาง
Risako Sugaya 11 ปี ป.5 จากคานากาว่า ด้านหลัง-ซ้าย

*เปรียบเทียบการเรียนในเมืองไทย
**ตารางข้างต้น เรียงตามลำดับอายุจากมาก > น้อย
(ทั้งอายุและระดับชั้นปีจัดระดับล่าสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548.)

Berryz: เล็ก, สด, ผลไม้สด, ลูกผลไม้เล็กๆ;
Kobo: เป็นคำศัพท์ญี่ปุ่นที่มีความหมายว่า “ศูนย์รวมฝีมือ"