Update!!
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2005
- แก้ไขอายุของไมฮะ และซากิ
- เปลี่ยนรูปในประวัติส่วนตัวเป็นรูปใหม่ล่าสุด
- เพิ่มเนื้อเพลงแปลไทยใหม่ 6 เพลง
- แก้ไขเนื้อเพลงแปลไทย 4 เพลง
- เปลี่ยนบอร์ด H!P จาก SMF 1.0.5 เป็น IPB 2.1.3
วันที่ 26 ตุลาคม 2005
- แก้ไขประวัติส่วนตัวทุกคนให้ละเอียดขึ้น
- เพิ่มเนื้อเพลงแปลไทยอีก 2 เพลง
วันที่ 5 ตุลาคม 2005
-
แก้ไขอายุของมิยาบิ
- เปลี่ยนรูปส่วนตัวใหม่
- อัพเกรดบอร์ด H!P เป็นเวอร์ชั่น 1.0.5
- เพิ่ม Lysics ขอซิ้งเกิ้ล 8
- เพิ่มหน้าข่าวสารเกี่ยวกับ Berryz
วันที่ 6 กรกฏาคม 2005
- แก้ไขประวัติส่วนตัว
- เปลี่ยนรูปภาพส่วนตัวใหม่
- เปลี่ยนรูปแบบเวป
- เพิ่มหน้า Download
- อัพเกรดบอร์ด H!P เป็นเวอร์ชั่น 1.0.4
- เพิ่ม Lysics ทุกเพลง
วันที่ 4 เมษายน 2005

- แก้ไขประวัติของริซาโกะ (แก้อายุ)
- เปลี่ยนรูปภาพส่วนตัวทุกคนเป็นภาพใหม่
- เปลี่ยนรูปแบบเวปใหม่
- เพิ่มหน้า Download
- อัพเกรดบอร์ด H!P เป็นเวอร์ชั่น 1.0.3
วันที่ 6 มีนาคม 2005
- แก้ไขประวัติของโมโมโกะ (แก้อายุ)
- ใส่ความรู้สึกของเราต่อสมาชิกวง Berryz
- อัพเกรดบอร์ด H!P เป็นเวอร์ชั่น 1.0.2
- แจก OPV Birthday Momoko
วันที่ 23 มกราคม 2005

- เปลี่ยนภาพส่วนตัวทุกคนเป็นของใหม่สุด
- ใส่ความรู้สึกของเราต่อวง Berryz
- เพิ่มเมนู Lyrics (เนื้อเพลง)
- เปลี่ยนขนาดของเวปเป็น 1024x768
- อัพเกรดบอร์ด H!P เป็นเวอร์ชั่น 1.0.1
- เพิ่มห้องสนทนาในบอร์ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2004
- เพิ่ม Wallpaper 25 รูป
- อัพเกรดบอร์ด H!P เป็นเวอร์ชั่น 1.0 Final
วันที่ 29 ธันวาคม 2004
- แก้ไขประวัติส่วนตัวให้อ่านง่าย
-
แก้ไขส่วนที่ผิดพลาด
-
เพิ่ม GB
- เพิ่ม Link
- เพิ่มประวัติริซาโกะ
วันที่ 25 ธันวาคม 2004

- เปิดเวป Berryz Kobo
- เปิดบอร์ด H!P เวอร์ชั่น 1.0 RC1
- เพิ่มส่วนของ Profile ครบทุกคน